Medicininių atliekų (žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekų) tvarkymo paslaugos – surinkimas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, vežimas ir perdavimas galutiniams atliekų tvarkytojams

  1. Klientui paslaugos pradedamos teikti sudarius atliekų tvarkymo sutartį.
  • Medicininių atliekų išvežimui 1 kartą į ketvirtį sutarties formą galite atsisiųsti čia.
  • Medicininių atliekų išvežimui 1 kartą į mėnesį sutarties formą galite atsisiųsti čia.

* Užpildžius sutartyje trūkstamus laukelius, 2 pasirašytus sutarties egzempliorius atsiųsti adresu: UAB „AV investicija“, P. Puzino g. 9, LT-35173 Panevėžys arba pasirašius sertifikuotu elektroniniu parašu išsiųsti el.p. avinvesticija@inbox.lt.

* Konsultacijos dėl bendradarbiavimo sutarties sudarymo teikiamos tel. +370 45 46 25 60, +370 683 06005

  1. Atliekų surinkimas ir vežimas vykdomas pagal individualius kliento poreikius.

* Sudarius bendradarbiavimo sutartį klientų užsakymai dėl atliekų surinkimo ir išvežimo priimami tel. +370 45 46 25 60, +370 683 06005 arba el.p. avinvesticija@inbox.lt arba pagal iš anksto suderintą paslaugų teikimo grafiką.

* Vienkartinis atliekų surinkimas ir išvežimas vykdomas susisiekus  el. p. avinvesticija@inbox.lt  arba tel. +370 683 06005.  Pagal atliekų kodą ir svorį išrašoma sąskaita ir po jos apmokėjimo galime atvykti išvežti medicinines atliekas.

  1. Reikalavimai perduodant atliekas išvežimui.

* Prieš perduodamas atliekas transportavimui, klientas jas turi supakuoti į tinkamą transportavimui įpakavimą (maišus, kartonines dėžes ne didesnes nei 250*400*500), aštrius daiktus sudėti į nepraduriamą pakuotę (aštrių daiktų konteinerius, kurie turi būti supakuojami į kartoninę dėžę pagal nurodytus išmatavimus 250*400*500 ). Naikintini vaistai, cheminės medžiagos, kūno dalys ir organai pakuojami atskirai nuo kitų medicininių atliekų. Medicinines atliekas, turinčias pavojingas savybes, supakuoti atskirose dėžėse ir paženklinti etiketėmis su atitinkamu pavojaus ženklu.

* Medicininių atliekų pakavimui kartoninės dėžės privalo būti tokių išmatavimų – 250 x400x500 (mm) arba 250x400x250 (mm)

* Kiekvienam medicininių atliekų išvežimui klientas turi supildyti krovinio važtaraštį  (krovinio važtaračio formą galima atsisiųsti čia).

Krovinio važtaraštyje yra nurodomas tikslus įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, iš kurio atiduodamos atliekos, tikslus atliekos kodas, už kurio priskyrimą yra atsakingas atliekų siuntėjas, taip pat atliekų svoris kilogramais (svoris nurodomas kilogramu tikslumu (be gramų, apvalinant matematiškai)).

Klientas, perduodamas medicinines atliekas išvežimui, turi pateikti 3 krovinio važtaraščio egzempliorius – 1 krovinio važtaraščio egzempliorius lieka klientui, 2 krovinio važtaraščio egzemplioriai perduodami vairuotojui.

* Klientas, naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS, www.gpais.eu), Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka kiekvienai atliekų perdavimo siuntai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki planuojamo atliekų vežimo turi suformuoti atliekų vežimo lydraštį bei vykdyti kitas Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytas atliekų siuntėjo (atliekų darytojo) pareigas (pasiūlymą dėl atliekų apskaitos paslaugų GPAIS teikimo galite gauti  +370 683 06005 arba atsiunčiant užklausą el. p. avinvesticija@inbox.lt).

* SVARBU: Atliekos negali būti vežamos, kol klientas (atliekų siuntėjas) GPAIS atliekų vežimo lydraščiui nesuteikė būsenos „Vykdomas vežimas“ vežimo dieną ne vėliau kaip iki 12:00 val. Iki kitos darbo dienos pabaigos po medicininių atliekų išvežimo datos GPAIS sistemoje klientui būtina patvirtinti lydraštį. (Įvykdytas vežimas. Reikalingas siuntėjo patvirtinimas)  ir per 24 valandas po atliekų išvežimo būtina prisijungti prie GPAIS sistemos ir užbaigti lydraštį.

DOMINA PASLAUGOS? SUSISIEKITE!

KITOS TEIKIAMOS PASLAUGOS