Atliekų tvarkymas
 Apie mus
 Pavojingų atliekų tvarkymas
 Medicininių atliekų tvarkymas
 Kontaktai
   
UAB „AV investicija“ teikiamos vieningos medicininių atliekų tvarkymo sistemos nauda gydymo įstaigoms:
 ·  ligoninių ir kitų medicinos įstaigų personalui palengvinamas atliekų tvarkymas – minimalus rūšiavimas mažina darbo sąnaudas ir naudojimo indus
 · sumažinamas personalo kontaktas su atliekomis, išvengiamas dezinfekcinių priemonių naudojimas
 · saugus atliekų surinkimas į vienkartinę tarą jų kaupimo vietose nesukelia pavojaus personalo sveikatai
 
UAB "AV investicija" taip pat teikia veterinarinių atliekų tvarkymo paslaugą veterinarinėms medicinos įstaigoms, kurios savo veikloje susidarančias atliekas privalo tvarkyti pagal „Veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimus“ (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. B1-562 (Žin., 2012, Nr. 89-4681).
 
Medicininių atliekų tvarkymo paslaugos kainos
Medicininių atliekų tvarkymo sutartis (kai paslauga teikiama vieną kartą per mėnesį)
Medicininių atliekų tvarkymo sutartis (kai paslauga teikiama vieną kartą per ketvirtį)
Pavojingų atliekų (atliekų kodai 18 01 01, 18 01 03, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 02, 18 02 03) lydraštis ir krovinio važtaraštis
Pavojingų atliekų (atliekų kodai 18 01 02, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09) lydraštis ir krovinio važtaraštis
Pavojingų atliekų lydraščio pildymo instrukcija
Atliekų kodų sąrašas
 
Išsami informacija apie medicininių atliekų pakavimą, surinkimą ir transportavimą teikiama telefonais (8 45) 46 25 60, 8 683 06005 arba el.paštu: avinvesticija@inbox.lt